Vad gör en designer?

Att vara designer är minst sagt ett kreativt yrke. En designer arbetar både med rent teknisk verksamhet som konstnärlig. Ofta i en helt digital miljö, inte sällan med bildredigeringsprogram och illustrationsverktyg på en dator. En designer kan verka inom flera olika områden, alltifrån att skapa affischer, mode, produkter till att designa webbsidor och appar. Själva ordet designer kommer från italienska uttrycket ”designo intero”, vilket fritt kan översättas till ungefär ”konstnärens idé”.

Digitala samhället

Under 1800-talet, då en enorm industriell produktion såg ljuset, kom behovet av att använda formgivning av olika produkter. Under 1900-talet kom de första designskolorna. Idag arbetar designers både med egna företag, eller på exempelvis en designbyrå. Olika specialister som webbdesigners kan finnas på både myndigheter inom företag och organisationer. En designer kan utforma olika grafiska manualer och annan grafisk verksamhet för både stora och små företag. En del specialiserar sig på exempelvis logotyper, och gör dessa efter beställning. Den som arbetar med affischer och omslag, kan använda programvaror som Adobe Photoshop, Illustrator och Indesign.

När allt mer i samhället blir digitalt förändras även designerns uppgifter. I mångt och mycket har det blivit allt enklare att göra en bra design. Behovet har samtidigt blivit större, så specialister inom området är ännu hett eftertraktade.