Typical street in Notting Hill District, London

London, UK – May 1, 2011: Notthing Hill district in London. Shop Portolio and Movie avertising on an empty street.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *