Anders Beckmans afficher

1907 föddes Anders Beckman, som kom att bli en av Sveriges mest erkända reklamtecknare och illustratörer. Redan som 28-åring var Beckman ett stort namn efter skolning vid bland annat Tekniska skolan inom konst. Ett av de större uppdragen som satte honom på kartan som en illustratör av rang, var ett affischarbete för ABA.

Berättande konst

Dessa affischer som han gjorde berättade ofta om olika händelser och språket utvecklades med tiden till att bli betydligt mer symbolistiskt. På detta vis lyckades han skapa alster som snabbt berättade ett budskap för betraktaren. Under olika världsutställningar i slutet av 1930-talet visades hans affischer upp, vilket gav honom en del priser. Beredskapstiden i Sverige gav honom möjlighet att göra affischer åt försvarsmakten. Många av de senare verken han gjorde kom att bli stilbildande inom sin genre.

Reklam- och designskola

Många konstintresserade känner säkert igen Beckmans som en reklamskola i Stockholm. Anders Beckman grundade denna med Göta Trädgård vid sin sida. Skolan, som kom till som ett alternativ till bland annat konstfack, verkar nu under namnet Beckmans designhögskola. Det är en privat högskola som ordnar utbildningar inom bland annat mode och visuell kommunikation. Utbildningen är treårig och studenterna förväntas ta en konstnärlig kandidatexamen. Byggnaden som skolan ligger i är ritad av Carl Nyrén och här återfinns både ateljéer och galleri.